אודותינו

קבוצת שווי הוגן, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות לצרכי 
עסקאות המבוצעות על פי כללי חשבונאות בינלאומיים - IFRS, US GAAP והתקינה
החשבונאית הישראלית. הייעוץ הכלכלי והערכות שווי ניתנים לצרכי דיווח כספי וחוות דעת
מומחה לבתי משפט, כמו גם לרשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות, בארץ ובחו"ל.

החברה מעסיקה צוות של רואי חשבון וכלכלנים הבקיאים בתחומי הייעוץ הכלכלי והערכות
השווי. בין לקוחות החברה נמנות, בין היתר, עשרות חברות ציבוריות, מהגדולות בארץ.

קרא עוד