חברת שווי הוגן בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי מקצועיות המבוצעות, בין היתר על פי כללי חשבונאות בין לאומיים - IFRS, US GAAP והתקינה החשבונאית הישראלית.

 קבוצת שווי הוגן, מתמחה בייעוץ עסקי ומימוני לצרכי עסקאות, דיווח כספי וחוות דעת מומחה לבתי משפט ולצרכי שומות מיסים, כמו גם לרשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות, בארץ ובחו"ל.

החברה פועלת באמצעות צוות נרחב ומיומן של רואי חשבון וכלכלנים, הבקיאים בתחומי הייעוץ הכלכלי והערכות השווי, החברה השתתפה בעשור האחרון באלפי עסקאות ומהלכים עסקיים בהיקף מצטבר של עשרות מיליארדי שקלים, בארץ ובחו"ל. לחברה מערכי בקרה פנימית איכותיים והון עצמי נרחב המשמש בניהול תהליכי בקרה ואיכות קפדניים ומתקדמים. חברת שווי הוגן מחזיקה בשם ומוניטין מקצועי במשרדי ראיית החשבון הגדולים, רשויות סטטוטוריות ורגולטוריות, מערכת המשפט והמערכת הפיננסית.

 

מחלקת הערכות השווי

המחלקה עוסקת במתן ייעוץ כלכלי והערכת שווי הוגן תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים לצרכי עסקאות, צרכים חשבונאיים, הליכי שומה ודרישות רגולטוריות. לצוות המחלקה ניסיון באלפי הערכות שווי תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים, הקצאת עלויות רכישה, בדיקות פגימת מוניטין, חוות דעת הוגנות, בדיקות כלכליות וניתוחי עומק לכדאיות פרויקטים והשקעות.

המחלקה עוסקת גם במתן ייעוץ כלכלי והערכת שווי הוגן של נגזרים פיננסים ומכשירי הון, חוב והיברידיים מורכבים, לצרכים חשבונאים וכלכליים. לצוות המחלקה ניסיון באלפי הערכות שווי של נגזרים מורכבים, בחינת אפקטיביות של גידור באמצעים סטטיסטיים מתקדמים, הערכת נגזרים משובצים, מידול פיננסי מתקדם וניתוחי רגישות מתקדמים.

 

מחלקת מימון תאגידי 

המחלקה מתמחה ביעוץ פיננסי לגופים מוסדיים וללקוחות פרטיים בתחום המימון וההשקעות, ביצוע מימון לעסקאות, בניית אסטרטגית מימון ותכנית עסקית, בחינת תיקי אשראי קיימים ומימון ההון החוזר, בחינת כדאיות תכניות השקעה במגוון תחומים ולווי פרויקטים בתחום התשתיות והאנרגיה, כולל סגירה פיננסית.

 

 מחלקת שמאות מכונות וציוד תעשייתי

המחלקה מתמחה בשירותי שמאות לדיווח כספי, לצרכי מיסוי, ערך ביטוחי, עסקאות ליסינג, הלוואות, חילופי בעלים, שותפויות, מכירת/קניית עסקים, מכירות פומביות ועוד. למחלקת שמאות ציוד, מאגר נתונים גדול של עשרות אלפי הצעות, הזמנות ורכישת ציוד תעשייתי, מחירוני יצרני מכונות שונים וניתוח אינדקסים ממחירוני יצרני ציוד תעשייתי שונים לישראל.