השלכות משבר הקורונה על שווי הוגן:

גורמי סיכון מהותיים לשווי הוגן בדוחות רבעון ראשון 2020

למשבר הקורונה השלכות רבות על הערכת שווי הוגן של חברות. לפניכם גורמי סיכון מהותיים היכולים להשפיע על דוחות הרבעון הראשון לשנת 2020.
גורמים אלה הינם רלוונטיים לכל תקופת משבר, גם גלובאלי וגם מקומי, ויש לקחת אותם בחשבון בעת הפקת הדוחות.

ניתן להוריד את קובץ ההנחיות המלא 

יו”ר ומנכ”ל קבוצת שווי הוגן

רו"ח אלי אלעל, ASA

יו”ר ומנכ”ל קבוצת שווי הוגן

רו"ח אלי אלעל, ASA