השלכות משבר הקורונה על שווי הוגן:

גורמי סיכון וסיכון בתחזיות תזרימי מזומנים

למשבר הקורונה השלכות רבות על הערכת שווי הוגן של חברות. לפניכם גורמי סיכון וסיכון בתחזיות תזרימי מזומנים בטווחי זמן שונים.

השלכות משבר הקורונה על שווי הוגן 2

ניתן להוריד את קובץ ההנחיות המלא 

יו”ר ומנכ”ל קבוצת שווי הוגן

רו"ח אלי אלעל, ASA

יו”ר ומנכ”ל קבוצת שווי הוגן

רו"ח אלי אלעל, ASA