השלכות משבר הקורונה על שווי הוגן:

ניתוח מאיצי ומעכבי שווי הוגן

למשבר הקורונה השלכות רבות על הערכת שווי הוגן של חברות. לפניכם ניתוח מאיצי ומעכבי שווי הוגן לפי פרמטרים.

השלכות משבר הקורונה על שווי הוגן 3

ניתן להוריד את קובץ ההנחיות המלא 

יו”ר ומנכ”ל קבוצת שווי הוגן

רו"ח אלי אלעל, ASA

יו”ר ומנכ”ל קבוצת שווי הוגן

רו"ח אלי אלעל, ASA