האם צריך לנטרל את חלק המיעוט לצורך חישוב מכפיל הון?

demo-attachment-69-circle

בעלי המניות בחברות בנות זכאים לחלק מהרווחים ושותפים בחלק יחסי מהונה העצמי של החברה האם. חלקו של המיעוט מהותי במיוחד בחברות אחזקה, בהן קיים לעיתים פער גדול בין הנכסים "סולו" לכלל הנכסים

תקציר:

השימוש במכפילים (מכפיל הון, מכפיל רווח או מכפיל מכירות) הוא דרך להשוות בין ביצועיה של חברה מסוימת לביצועיה בעבר או לביצועים של חברות דומות לה. ההשוואה מסייעת לתמחר את החברה באופן יחסי (לעצמה או לאחרות). מכיוון שמדובר בהשוואה — צריך להביא את שני החלקים המושווים לבסיס משותף. אפשר להשתמש בשני הסוגים של ההון העצמי (עם חלק המיעוט או בלעדיו), ובלבד שההשוואה מבוצעת בעקביות על אותו הנתון.

ככלל, לרוב עדיף יהיה להשתמש בהון העצמי בניכוי חלק המיעוט (הון עצמי "סולו"), כי זה ההון העצמי האמיתי שניתן "לשייך" לבעלי המניות של החברה. עם זאת, לעתים להון העצמי הכולל יש משמעות שמוסיפה לערך של החברה. כל עוד הפערים אינם גדולים והמדידה עקבית — אפשר לבחון ולבצע השוואות גם על מכפיל ההון שכולל את חלק המיעוט.

ההון העצמי שרשום בספרי חברה מתקבל כהפרש של הנכסים שלה פחות ההתחייבויות שלה. בחברה שמחזיקה חברה בת — בעלי המניות בחברה הבת זכאים לחלק מרווחיה ושותפים בחלק יחסי מהונה העצמי. הדבר בולט במיוחד בחברות אחזקה, שבהן הפערים בין הנכסים "סולו" לכלל הנכסים יכולים להיות גדולים. כך קורה בחברת אלקו, המחזיקה בכמה חברות בנות ציבוריות — אלקטרה, אלקטרה צריכה ואלקטרה נדל"ן. ההון העצמי הכולל של אלקו היה בסוף ספטמבר 2016 כ- 1.86 מיליארד שקל, כאשר זכויות המיעוט בו הגיעו לכ– 856 מיליון שקל. שווי השוק של אלקו הוא כ– 1.6 מיליארד שקל, ולפיכך, מכפיל ההון שלפיו היא נסחרת הוא 1.6. חישוב מכפיל ההון ללא ניכוי חלק המיעוט היה מביא לתוצאה של 0.86.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?