הון עצמי של פירמה לא בהכרח מעיד על שוויה בשוק; איך ניתן לדעת האם שווי הנכס בדוחות הכספיים הוגן?

demo-attachment-69-circle

תקציר: הון עצמי של פירמה לא בהכרח מעיד על שוויה בשוק – יש חברות שנסחרות עמוק מתחת להון העצמי ויש חברות שנסחרות בשווי העולה עליו פי כמה וכמה. ההון העצמי, שהוא סיכום של נתונים חשבונאיים – סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, נשען במקרים רבים על הערכות של שמאים ומעריכי שווי, המציגים את הנכסים בשווי גבוה לעומת מחירם בשוק.

בכדי לדעת האם שווי הנכס בדוחות הכספיים הוגן, ניתן לבדוק את נתוני הערכת השווי והנחותיה, לרבות הפרמטרים המרכזיים בה, כגון שיעורי הצמיחה ושיעור ההיוון. שיעורי הצמיחה הינם קשים מאד לחיזוי, על כן, רצוי להיות שמרנים מאד לגביהם. את שיעור ההיוון בהערכת השווי המשקף את הריבית בשוק ואת הסיכון הרלוונטי לנכס ניתן לבחון ביחס לחברות ולנכסים דומים.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?