חומר הנפץ המשפטי שבבסיס שיטת הפקטורינג החדשה בישראל

demo-attachment-69-circle

האם ניתן לראות את הפקטורינג השקט שמספקת כיום מערכת הבנקאות, כהתפתחות לגיטימית וכשירה חשבונאית של הפקטורינג המסורתי?

עם כניסת הבנקים לתחום בשנים האחרונות גדל היקף העסקות מסוג פקטורינג שקט – שבהן החייב אינו מיודע כשהספק מוכר את חובו לגוף פיננסי.

הבעיה: מבחינה משפטית ייתכן שהחוב זמין לנושים של הספק – מה שעלול למנוע את גריעת החוב מבחינה חשבונאית ממאזן הספק.

בשלוש השנים האחרונות, עם כניסת מערכת הבנקאות, ובמיוחד הבנקים הגדולים, לתחום הפקטורינג — שוק הפקטורינג המקומי הכפיל את עצמו. סדרי גודל מוערכים, במונחי מחזור, של 12 מיליארד שקל ב–2016, הצפויים לצמוח ב–2017 ל–15 מיליארד שקל. מה שתרם למגמה היא פעילות המכונה פקטורינג שקט, שהיקפיה היו זניחים בעבר.

פעילות הפקטורינג כאפיק מימוני אינה דבר חדש, וקיימת בעולם ואף בארץ זה עשרות שנים. במסגרת הפקטורינג המסורתי, הספק מוכר בניכיון לבנק, או לגוף פיננסי אחר, חובות מסחריים של לקוחותיו בגין מוצרים או שירותים שסופקו, כחלופה לגיוס הלוואה מהבנק. היתרון הגדול של הפקטורינג מבחינת הספקים הוא בעיקר דיווחי — מדובר בגיוס מימון ללא הגדלת מצבת ההתחייבויות של החברה, פעולה שמכונה בעגה העסקית מימון חוץ־מאזני.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?