מדד המוניטין של שווי הוגן

demo-attachment-69-circle

חישוב המדד בוצע על ידי השוואת המוניטין שהעניק השוק בשנת 2014 לחברות הנכללות במדד ת"א 100, לעומת המוניטין שנמדד בשנת 2013 בקרב אותן החברות.

מוניטין החברה נמדד מנקודת המבט של המשקיעים, כהפרש שבין ההון העצמי בניכוי נכסים בלתי מוחשיים של החברה, לשווי השוק הממוצע של החברה בשבעת ימי המסחר שלאחר יום פרסום הדוחות הכספיים השנתיים שלה.

הנתונים חושבו על ידי חברת "שווי הוגן", העוסקת בייעוץ כלכלי, ניהול סיכונים פיננסיים והערכות שווי.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?