צעד היסטורי בהסדרת התחום: הוקמה אגודה ישראלית למעריכי שווי בישראל

demo-attachment-69-circle

כנס ההשקה של האגודה הישראלית למעריכי שווי התקיים בשבוע שעבר במרכז הבינתחומי הרצליה בנוכחות אנשי אקדמיה רבים, בכירי פירמות רואי החשבון הגדולות בישראל, ועשרות מעריכי שווי מובילים במשק.

 

חברי דירקטוריון האגודה הינם: פרופ' אמיר ברנע, מהמרכז הבינתחומי הרצליה; רו"ח אלי אלעל, מקבוצת שווי הוגן; רו"ח דני בר און ממשרד Deloitte; רו"ח גיל מור ממשרד PWC; רו"ח עינת שפרלינג ממשרד EY; רו"ח עידן בן נחום ממשרד KPMG; רו"ח שלומי שוב, מהמרכז הבינתחומי הרצליה; רו"ח וואדים פורטנוי ממשרד VPBC. בין המברכים על הקמת האגודה הישראלית למעריכי שווי נמנים: פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות-ערך, סוזן גולשובסקי (Golashovsky), נשיאת אגודת מעריכי השווי האמריקאית (ASA) ופרופ' דמודארן (Damodaran) בכיר מעריכי השווי העולמיים, מבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת ניו יורק.

 

תחום הערכות השווי הפך קריטי עבור שחקנים רבים בשוק ההון והינו בעל השפעות משמעותיות על איכות הדיווחים והתשואות, הן עבור החוסכים לפנסיה והן עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים. תחום זה, אשר הינו בעל השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות אף משך תשומת לב ציבורית שלילית רבה לאורך השנים, בשל היעדר פיקוח הולם ולאחר הסתמכות על הערכות שווי לקויות.

 

האגודה הישראלית למעריכי שווי הינה חברה לתועלת הציבור (חל"צ) אשר מטרתה קביעת סטנדרטים מקצועיים בתחום הערכות השווי בישראל, יישום אמות מידה וכללים מקצועיים ואתיים, פיקוח ובקרה מקצועית, הענקת הסמכה והכשרה מקצועית בתחום. בהיותה של האגודה ארגון לתועלת הציבור, היא אינה רשאית לחלק כל רווחים או טובות הנאה לחבריה. האגודה תכונן קשר מול גורמים רגולטוריים, סטטוטוריים, המערכת השיפוטית, רשות ניירות ערך, הפיקוח על הבנקים ושוק ההון ועוד.

 

 

רו"ח אלי אלעל, אמר אתמול בכנס ההשקה של האגודה כי "למרות הצעדים הרגולטוריים הראשוניים בתחום הערכות השווי בישראל, על ידי הרשות לניירות ערך, התחום נותר בתת פיקוח עמוק אשר מאפשר מתן חוות דעת לקויות, המערערות את מעמדו של מקצוע הערכות השווי בישראל וחושפות את כלל המשתתפים בתחום לסיכונים רבים ופוגעות בהקצאת מקורות ההון במשק ובאטרקטיביות שלו בעיני משקיעים זרים". לדברי אלעל "הקמת האגודה הישראלית למעריכי שווי מהווה את הצעד הראשון בדרך להסדרת התחום והעלאת הסטנדרט המקצועי בתחום הערכות השווי בישראל".

פרופ' שמואל האוזר, יושב ראש רשות ניירות ערך בירך על השקת האגודה הישראלית למעריכי שווי ואמר כי "הערכות שווי הוגנות הן בסיס לקיומו של שוק הון הוגן. בשנים האחרונות, ובמיוחד לאור האימוץ המנדטורי של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS's) בישראל, גבר מאוד השימוש בהערכות שווי לצרכי דיווח כספי. מעבר לכך, בהערכות שווי נעשה שימוש גם לצרכי דיווח אחרים, כגון בחינה של עסקאות בעלי עניין. מעבר לנושאי דיווח, הערכות שווי משמשות מטבע הדברים גם לצרכים עסקיים, צרכי מס ולצרכים משפטיים שונים."

לדברי האוזר "מעריכי השווי, תפסו מקום משמעותי במארג הגורמים המשפיעים על שוק ההון ועל התנהלות העסקים, וקיימת חשיבות גדולה להתנהלותם, בהיבטים מקצועיים כמו גם אתיים. רשות ניירות ערך פעלה, פועלת ותמשיך לפעול במטרה להביא לשיפור איכות הערכות השווי והשמאויות בהן נעשה שימוש לצרכי דיווח לציבור. במסגרת זו, מבצעת הרשות פעולות שונות, הכוללות, בין היתר, בדיקות שוטפות של תשקיפים, דוחות תקופתיים ומידיים, כמו גם ביקורות עומק במסגרתן נבחנות הערכות שווי שונות – ברמת הגילוי הנאות, לרבות הקפדה על הוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, ברמת נאותות המתודולוגיה בה נעשה שימוש, ברמת ביסוס ההנחות המהותיות וגם – כאשר רלוונטי, ברמת העמידה בתקני חשבונאות מקובלים."

 

"רשימה חלקית של הצעדים שננקטו על ידי הרשות רק במהלך השנים 2015 ו- 2016, כוללת, בין היתר, פרסום בדבר גילוי אודות תלות, אם קיימת, בין התאגיד המדווח לבין מעריך השווי; דוח ממצאים מתוך סקירות של הערכות שווי של חברות הזנק; וכן פרסום שוטף של למעלה מ- 5 החלטות אכיפה חשבונאיות ודוחות ביקורת בתחום זה."

האוזר בירך על היוזמה להעלאת רמת הערכות השווי, תוך שמירה על אינטרס המשקיעים מחד ועל איזונים ראויים מאידך, "זה האינטרס של כולנו" סיכם האוזר.

תחום הערכות השווי העולמי נמצא בימים אלו בהליך של התכנסות בינלאומית למתודולוגיה אחידה, כאשר אחת מאבני הדרך הינה הודעתה של מועצת הערכות השווי הבינלאומית (IVSC) במהלך כנס מעריכי השווי הבינלאומי של לשכות הערכות השווי בצפון אמריקה שנערך באוקטובר 2014 בטורונטו, בדבר חתימת מזכר הבנות על ידי ארגוני הערכות השווי הגדולים בעולם, אשר התחייבו לעמידה במערכת סטנדרטים גלובלית אחידה להערכות שווי בתוך שלוש שנים.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?