"רפורמת כרטיסי האשראי תחתוך את הרווח השנתי בבנקים ב-700 מיליון שקל"

demo-attachment-69-circle

התוצאה הישירה של רפורמת כחלון או בשמה הרשמי "הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים" צפויה להביא להקטנת הרווח הנקי של הבנקים בסכום המוערך בכ- 700 מיליון שקל בשנה. כך עולה מבדיקה שבוצעה במחלקת המחקר של חברת "שווי הוגן" המתמחה ביעוץ כלכלי, ניהול סיכונים פיננסיים והערכות שווי מקצועיות ובלתי תלויות. עוד עולה מהבדיקה כי הפגיעה הקשה ביותר צפויה לבנק דיסקונט אשר פעילות כרטיסי האשראי של הבנק הינה המקור לכ- 20% מהרווח הנקי בחמש השנים האחרונות.

שלוש חברות כרטיסי האשראי נמצאות כיום בבעלות הבנקים, כאשר ישראכרט נמצאת בבעלות כמעט מלאה (98%) של בנק הפועלים, חברת לאומי קארד נשלטת (80%) על ידי בנק לאומי, וחברת ויזה כאל נמצא בבעלות משותפת של בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%). המשימה המרכזית של הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים, הינה גיבוש המלצות כיצד להפריד את חברות כרטיסי האשראי מבעלות הבנקים.

בכדי לאמוד את השלכות הרפורמה הצפויה, בשווי הוגן בדקו את הרווח הנקי הישיר של הבנקים לאומי, פועלים, דיסקונט והבנק הבינלאומי מפעילות כרטיסי האשראי במשך חמש השנים האחרונות (2014-2009) זאת לצורך קבלת אומדן התרומה לרווח, הצפויה לבנקים ממגזר הפעילות אילו לא תתרחש רפורמה כלשהי בתחום. הרווח הנקי המצרפי אשר הפיקו הבנקים מפעילות כרטיסי האשראי במהלך התקופה הסתכם בכ- 3.3 מיליארד שקל, או בסך של כ- 657 מיליון שקל לשנה בממוצע.

 

​מהבדיקה עולה כי הפגיעה הגדולה ביותר ברווח הנקי צפויה לבנק הפועלים אשר הפיק במהלך חמש השנים האחרונות בממוצע, תרומה לרווח הנקי בסך של כ- 280 מיליון שקל בשנה. למרות זאת, באופן יחסי, הפגיעה הקשה ביותר צפויה לבנק דיסקונט, אשר הפיק במהלך התקופה תרומה לרווח הנקי בסכום נמוך יותר של כ- 156 מיליון שקל, אולם שיעור סכום זה מסך הרווח הנקי של הבנק הינו כפול משיעור התרומה לרווח הנקי של פעילות כרטיסי האשראי בבנק הפועלים.

 

על פי בדיקת שווי הוגן, לאורך חמש השנים האחרונות, שיעור הרווח הנקי הממוצע של פעילות כרטיסי האשראי בבנק דיסקונט עמד על כ- 21%, זאת לעומת כ- 11% בבנק הפועלים ולעומת כ- 8% בלבד בבנק לאומי. אף על פי כן, בשווי הוגן מציינים כי מבין חמשת הבנקים הגדולים, הנכללים במדד ת"א בנקים, יש לזכור שהבנק אשר צפוי לצלוח את הרפורמה בצורה הקלה ביותר הינו בנק מזרחי, אשר איננו חשוף באופן ישיר להשפעת הרפורמה כלל.

 

באשר לסוגיית יציבות הבנקים במקרה של הפרדת פעילות כרטיסי האשראי מהמערכת הבנקאית, ניתן לראות בקלות כי ההשפעה הישירה של הרפורמה תפגע ברווחיות הבנקים בצורה מהותית, שכן הרווח הנקי המצרפי של ארבעת הבנקים הנ"ל הסתכם במשך חמש השנים האחרונות בסך של כ- 27.6 מיליארד שקל או בממוצע שנתי של כ- 5.5 מיליארד שקל, כלומר מדובר בפגיעה ישירה בשיעור של כ- 12% ברווח הנקי הכולל של ארבעת הבנקים.

לדברי מנכ"ל שווי הוגן, רו"ח אלי אלעל "הפגיעה הצפויה ברמת הרווחיות של המערכת הבנקאית בפועל, תהיה קשה יותר ככל שהרפורמה תצלח. אמנם הפגיעה הישירה בתוצאות השורה התחתונה של הבנקים לא צפויה להביא לפגיעה קשה ביציבות הבנקים, אולם ככל שהרפורמה תצלח יהיו לכך השלכות קשות יותר על המערכת הבנקאית כולה". אלעל מסביר כי "הסרת שליטתם של הבנקים בחברות כרטיסי האשראי, צפויה להוביל להגברת התחרות בין פעילות האשראי של הבנקים לפעילות האשראי של חברות כרטיסי האשראי, וככל שתתפתח תחרות קשה יותר על מתן האשראי לצרכנים, כך צפויה פגיעה קשה יותר ברווחיות מגזרי פעילות נוספים של המערכת הבנקאית".

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?