שווי הוגן: "זינוק של 27% ברווח הנקי של חברות מדד ת"א 100 ברבעון החולף לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אולם ירידה של כ- 4% לעומת הרבעון הקודם"

demo-attachment-69-circle

למרות הגידול ברמת הרווחיות, מדד ת"א 100 איבד כ- 3.3% במהלך הרבעון.

הרווח הנקי המצרפי של החברות במדד ת"א 100 זינק ב- 27% ברבעון השני של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד אולם ירד בכ- 4% לעומת הרבעון הקודם. כך עולה מסיכום תוצאות הרבעון השני של השנה, אשר בוצע במחלקת המחקר של חברת "שווי הוגן" המתמחה ביעוץ כלכלי, ניהול סיכונים פיננסיים והערכות שווי מקצועיות ובלתי תלויות.

 

עוד עולה כי נרשמה ירידה של כ- 11% בהכנסות הרבעון, הן לעומת התקופה המקבילה אשתקד והן לעומת הרבעון הקודם, זאת בהמשך למגמה השלילית שנרשמה בהכנסות החברות לאורך שלוש וחצי השנים האחרונות.

"למרות התמונה האופטימית המצטיירת מסיכום רווחי הרבעון השני, בחינה מעמיקה של תוצאות החברות לאורך זמן מצביעה על מגמה מדאיגה של שחיקת ההכנסות" אמר רו"ח אלי אל-על, מנכ"ל חברת שווי הוגן. "ירידה של כ- 31% נמדדה לאורך שלוש וחצי השנים האחרונות בהכנסות המצרפיות של החברות במדד ת"א 100, זאת בזמן שהמדד זינק בכ- 44%".

 

"תוצאותיה של פירמה בודדת, המצביעות על ירידה עקבית בהכנסות לאורך שנים, צריכה להידלק אצל המשקיעים נורת אזהרה וכך גם כאשר בוחנים את תוצאותיהן המצרפיות של כלל החברות במדד" אמר אל-על "אמנם במהלך התקופה נרשם זינוק של כ- 80% ברווח הנקי של החברות, זאת, בין היתר, כתוצאה מהליכי התייעלות וכן עסקאות M&A אשר הביאו לשיפור ברמה התפעולית, אולם, השיפור ברווחיות נתמך במידה ניכרת בהורדות הריבית אשר בוצעו לאורך התקופה והוזילו בצורה מהותית את עלויות המימון של החברות. כעת, הריבית נמצאת ברמת שפל ואיננה צפויה להמשיך עוד במגמת הירידה".

 

באשר לתוצאות המדד עצמו, במהלך הרבעון השני נרשמה ירידה של כ- 3.3% במדד ת"א 100, אולם במהלך שניים עשר החודשים החולפים נמדדה עלייה של כ- 14.5% במדד, כאשר במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות נצפתה מגמה דומה לזו שנרשמה ברמת הרווחיות של החברות, עם עלייה של כ- 44% במדד.

דירוג עשר העולות והיורדות ברבעון השני של שנת 2015

בבחינת ביצועי הרבעון השני של השנה בקרב החברות במדד ת"א 100 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עולה כי בשורה התחתונה, בראש טבלת העולות נמצאות קבוצת דלק של תשובה, אשר רשמה את העלייה הגדולה ביותר ברווח הנקי, למרות ירידה של כ- 3.3 מיליארד שקל בהכנסות אשר נובעת בעיקר משינויים בהצגה החשבונאית של נכסי הקבוצה. פריגו הובילה בשורה העליונה עם עליה של כ1.9 מיליארד שקל בהכנסות, עלייה מעט חזקה יותר מזו שרשמה המתחרה, טבע, עם גידול של כ- 1.4 מיליארד שקל בסך ההכנסות.

למרות הגידול אשר רשמו ענקיות התרופות בשורה העליונה, הן אף התבלטו בין עשר החברות אשר רשמו את הירידה הגדולה ביותר בסך הרווח הנקי, כאשר טבע ממוקמת בראש הטבלה, עם ירידה של כ- 534 מיליון שקל ברווח הנקי, ופריגו במקום הרביעי עם ירידה של כ- 238 מיליון שקל ברווח הנקי.

עוד בלטה ברבעון השני, חברת מגדל ביטוח, הממוקמת במקום השני בדירוג העולות בהכנסות, חברת הביטוח הציגה גידול של כ- 581 מיליון שקל בשורה התחתונה, זאת למרות ירידה של כ- 1.5 מיליארד שקל בשורה העליונה. לבסוף, ניתן לציין את חברת אלון רבוע כחול, עם רבעון קשה בו רשמה צניחה של כ- 509 מיליון שקל ברווח הנקי, מה שמיקם את החברה האם של רשת הקמעונאות מגה במקום השני בדירוג עשר היורדות ברווח הנקי, מיד אחרי טבע, חברה בעלת שווי שוק הגדול פי ממנה פי 1,400.

בדומה לקבוצת דלק, הירידה בהכנסות אשר רשמה החברה לישראל ברבעון החולף, מיוחסת לפעילויות מופסקות כתוצאה מפיצול פעילותה לחברת קנון הולדינגס בתחילת השנה.

לקריאת המאמר המלא –

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?