איך להשתמש בשמאות ציוד לצורך העמדת בטחונות לבנק?


demo-attachment-69-circle
מאת רן גרינברג, שווי הוגן בע"מ

בעל עסק המעוניין לפתח או להרחיב את העסק נדרש להבין היטב את תנאי המימון העומדים לרשותו לצורך הימנעות מסיכונים מיותרים, אשר עשויים לפגוע באופן מהותי בהתנהלות התקינה של העסק בעתיד. בעלי עסקים רבים בוחנים אלטרנטיבות לקבלת מימון עבור פעילותם ונדרשים להעמיד בטחונות לבנקים או לנותני אשראי אחרים לצורך כך. עבודת שמאות ציוד הכוללת חוות דעת מנומקת של שמאי ציוד מוסמך, יכולה להוות כלי מהותי בארגז הכלים של בעל עסק הנדרש להעמיד בטחונות לבנקים. לצורך זה, עבודת שמאות ציוד אשר מהווה תמונת מצב רגעית עבור שווי קבוצת נכסים נכון להיום הינה קריטית וקבלת אומדן לגבי הכיוון אליו מתקדם השווי, קריטית לא פחות.

בנקים ונותני אשראי אחרים דורשים מלווים העמדת בטחונות, כפוליסת ביטוח עבורם, כך שיוכלו בבוא העת למזער הפסדים על ידי מכירת הנכסים המשמשים כבטחונות. לצורך העמדת בטחונות ניתן לעשות שימוש בנכסים אשר קשה או בלתי אפשרי לשנע אותם, כגון נדל"ן וציוד גדול וכבד, או בנכסים ניידים כגון ציוד וחלקי ציוד קטנים אשר קל לשנע אותם. בנקים, ונותני אשראי אחרים, עשויים לדרוש שעבוד עבור מספר רב של נכסים מסוג זה, כבטחונות לצורך העמדת הלוואה, אולם, בעל העסק יעדיף שלא לסכן ציוד ספציפי, אשר מהווה את לב הפעילות של העסק.

בכדי להגן על עצם קיומו של העסק ובכל זאת לספק לנותן האשראי את הדרוש לו לצורך בטחונות, ניתן לעשות שימוש בעבודות שמאות ציוד, עבור מספר מועט או רב של מכונות וציוד. עבודות שמאות אשר מבוצעות על ידי שמאי ציוד מוסמך, עומדות לרוב בסטנדרט בינלאומי, אשר הינו סטנדרט גבוה יותר, ביחס לסטנדרטים של סוחר או גוף מסחרי כלשהו.

עבודת שמאי ציוד מוסמך מבוססת על מתודולוגיה סדורה, המוכתבת על ידי הארגון אשר הסמיך את השמאי, ועל כן, הערכת שווי הציוד תהיה מדויקת ואמינה יותר מכל שיטה אחרת. שיטות הערכת שווי אלו נבדקו ואושרו בהליכים משפטיים, חוגים פיננסיים, תביעות ביטוח וסוכנויות מכס בינלאומיות המאוגדות תחת התקן של ה- Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) USPAP) האמריקאי, ושל ה- IVSC (Internaitional Valuation Standards Council) הבינלאומי.

שמאי מוסמך על ידי ארגון בינלאומי כגון American Society of Appraisers) ASA) בהתמחות של מכונות וציוד Machinery & Technical Specialties) MTS) מחויב לספק חוות דעת שאיננה מוטה בעבודותיו, כך שכל הצדדים יוכלו להסתמך עליה. בהתאמה, עם סיום הכנת עבודת השמאות על ידי שמאי מוסמך, יקבל בעל העסק הערכת שווי מנומקת המייצגת נאמנה את שווי הציוד אשר בבעלות העסק, מוכרת ומקובלת על ידי פקידי הבנק ועל ידי נתוני אשראי אחרים במשק, לצורך הדיון בפרטי קבלת המימון. במקרה זה, לבעל העסק תינתן האפשרות לקבוע איזה חלק מהציוד ישועבד לטובת נותן האשראי לצורך בטוחה ואיזה חלק יישמר מסיכון זה.

Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?