מהם נכסים בלתי מוחשיים וכיצד הם משפיעים על שווי של תאגיד?


demo-attachment-69-circle
מאת ד"ר אלי אלעל, ASA

מהם נכסים בלתי מוחשיים וכיצד הם משפיעים על שווי של תאגיד?

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא פיזיים המייצרים יתרונות כלכליים לתאגיד. אלה יכולים לכלול דברים כמו מוניטין, מותג, קשרי לקוחות, פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וטכנולוגיה קניינית. נכסים בלתי מוחשיים חיוניים מכיוון שהם מייצגים לעתים קרובות את מנועי השווי המרכזיים של תאגיד מודרני, במיוחד במגזרים כגון טכנולוגיה, תרופות או שירותים שבהם נכסים מוחשיים כמו רכוש או ציוד עשויים שלא לשקף באופן מלא את שווי החברה.

לדוגמה, לחברת טכנולוגיה כמו מיקרוסופט יש אמנם נכסים מוחשיים משמעותיים כמו חנויות ומלאי, אבל הרבה מהשווי שלה מגיע מהנכסים הבלתי מוחשיים שלה: המוניטין והמותג החזקים שלה, הטכנולוגיה הקניינית שלה ותיק הפטנטים הנרחב שלה. כך, בדוח השנתי של מיקרוסופט לשנת 2022– נרשמו במאזן שלה מעל ל- 67 מיליארד דולר ב"מוניטין" ו-11 מיליארד דולר ב"נכסים בלתי מוחשיים אחרים".

"מוניטין" הוא נכס בלתי מוחשי, המייצג את עודף מחיר הרכישה על שווי השוק ההוגן של נכסים והתחייבויות הניתנים לזיהוי של החברה הנרכשת. עבור מיקרוסופט לדוגמא, חלק משמעותי מהמוניטין הזה הגיע מהרכישות האסטרטגיות שלה של חברות כמו LinkedIn ו- GitHub, שהיו בעלות הכרה חזקה במותג שלהן, ורשימת לקוחות שמיקרוסופט העריכה כבעלות ערך, אף מעבר לנכסים הפיזיים שלהן ולנכסים הבלתי מוחשיים שלהן הניתנים לזיהוי.

"נכסים בלתי מוחשיים אחרים" כוללים בדרך כלל פריטים כמו תוכנה וטכנולוגיה, הסכמי אי-תחרות, קשרי לקוחות/רשימות ומותגים. במקרה של מיקרוסופט, נכסים אלה עשויים לכלול את הטכנולוגיה שמאחורי שירות מחשוב הענן Azure שלה, קשרי הלקוחות הארגוניים שלה, המותג LinkedIn והאלגוריתמים הקנייניים המניעים את מנוע החיפוש שלה- Bing.

להלן רשימה של נכסים בלתי מוחשיים שעשויים להיות לחברה:

 • מוניטין
 • שווי מותג
 • טכנולוגיה או תוכנה קניינית
 • פטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר
 • רשימות או קשרי לקוחות
 • הסכמי רישוי
 • הסכמי אי-תחרות.
 • סודות מסחריים (כמו מתכון סודי)
 • שמות דומיין באינטרנט
 • מו"פ (מחקר ופיתוח)
 • הסכמי זיכיון
 • רישיונות והיתרים.

אילו נכסים בלתי מוחשיים אפשר לדעתך להוסיף לרשימה?

ד"ר אלי אלעל הכותב הוא יו"ר ומנכ"ל קבוצת שווי הוגן, מוסמך כמעריך שווי בכיר (ASA) על ידי הלשכה האמריקאית למעריכי שווי.
Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?