מקרים אמיתיים המדגימים שיטות שונות להערכת נכסים בלתי מוחשיים


demo-attachment-69-circle
מאת ד"ר אלי אלעל, ASA

מקרים אמיתיים המדגימים שיטות שונות להערכת נכסים בלתי מוחשיים – חלק 1:

אחת השיטות להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים באמצעות היוון תזרימי מזומנים, היא שיטת ה"הקלה מתמלוגים", כלומר, אומדים את שוויו של נכס שבבעלות החברה, באמצעות החסכון (ההקלה) בתמלוגים שהחברה לא צריכה לשלם לגורם אחר (לו האחר היה בעלי הנכס). גישה זו אומדת את שוויו של הנכס באמצעות התייחסות לחסכון שנגרם לחברה מעצם בעלותה על הנכס.

גישת הכנסה קובעת את ערכו של נכס בלתי מוחשי בהתבסס על התמלוגים שחברה חוסכת מעצם הבעלות על אותו הנכס, ושאחרת- הייתה צריכה לשלם תמלוגים בגינו לאחר.

חברת וולט דיסני

ניקח לדוגמה את הבעלות של דיסני על הדמות "מיקי מאוס". אם דיסני לא היו הבעלים של זה, וצד ג' היה בעלים של הדמות, והיה מעוניין "להשכיר" לדיסני את הדמות, הם היו צריכים לשלם תמלוגים בשיעור של (נניח) 5% מההכנסות שהם יצרו בעזרת הדמות, לבעלי הדמות. בהתחשב שמכירות מוצרים שונים (מרצ'נדייז) של מיקי מאוס הינן של כ- 3 מיליארד דולר בשנה, דיסני חוסכת 150 מיליון דולר בשנה בתמלוגים, אשר מהוון מידי שנה, למשך התקופה שניתן יהיה להשתמש בדמות להפקת הכנסות, דבר שיוצר שווי נכסים בלתי מוחשי משמעותי.

חברת אובר טכנולוגיות

הערכת השווי של אובר מדגישה את גישת השוק להערכת נכסים בלתי מוחשיים, במיוחד שווי הפלטפורמה ובסיס המשתמשים שלה. בהנפקה, אובר הוערכה ביותר מ-75 מיליארד דולר, וגייסה כ- 70 מיליארד דולר, למרות שהיה לה הון עצמי שלילי וכל מה שיכלה להציג הם הפסדים. ההפרש, בין מה שהשוק שילם עבור הון המניות שלה, לבין שווי הון מניות (בספרים) של אפס (אם לא שלילי) מייצג את שווי הנכסים הבלתי מוחשיים של אובר, ש"חמקו" מעינה הבוחנת של החשבונאות, אבל היוו את עיקר שוויה, ובעיקר טכנולוגיית הפלטפורמה שלה ובסיס המשתמשים הרחב שלה.

חברת קוקה קולה

גישת העלות היא שיטה נוספת להערכת נכסים בלתי מוחשיים, המביאה בחשבון את הערכת העלות להחלפתם. הנוסחה הסודית של קוקה קולה היא דוגמה קלאסית ליישומה. למרות שזה לא להיות יקר לשכפל פיזית את הנוסחה- לו היו יודעים אותה, הרי שהזמן, המאמץ והכסף כדי ליצור נוסחה דומה והכרה דומה במותג- הם עצומים. אם מתחרה היה צריך לשחזר את המותג והנוסחה של קוקה קולה מאפס, זה יכול לעלות הרבה מאד מיליארדים, מה שהופך את הנכסים הללו לנכסים בלתי מוחשיים יקרים.

חברת קוקה קולה

רכישת לינקדאין על ידי מיקרוסופט תמורת כ- 26 מיליארד דולר ממחישה את שיטת "הרווחים העודפים", אשר אף היא סוג של גישת הכנסה. מיקרוסופט שילמה הרבה יותר מההון העצמי בספרים של לינקדאין, דבר שממחיש את השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים של לינקדאין. אלה כללו בעיקר את בסיס המשתמשים והנתונים שלה, פלטפורמת הרשת ומוניטין המותג, שמיקרוסופט צפתה שיניבו רווחים עודפים, בשילוב עם מוצריה האחרים.

חברת אפל

המותג של אפל הוא אחד הנכסים הבלתי מוחשיים היקרים ביותר שלה. בשנת 2022, אינטרברנד העריכה את המותג של אפל ביותר מ-480 מיליארד דולר, תוך שימוש בהכנסות העתידיות הצפויות ובחוזקו ובתפקידו של המותג. הערכה זו התבססה על הפרמיה שהצרכנים מוכנים לשלם עבור מוצרי אפל בגלל מוניטין המותג שלה.

אלי אלעל - שווי הוגן
ד"ר אלי אלעל הכותב הוא יו"ר ומנכ"ל קבוצת שווי הוגן, מוסמך כמעריך שווי בכיר (ASA) על ידי הלשכה האמריקאית למעריכי שווי.
Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?