נכסים בלתי מוחשיים שאינם ניתנים לזיהוי/ כימות ו/או הפרדה


demo-attachment-69-circle
מאת ד"ר אלי אלעל, ASA

נכסים בלתי מוחשיים שאינם ניתנים לזיהוי/ כימות ו/או הפרדה:

מוניטין הוא הסכום ששילם הרוכש, מעבר להון העצמי של החברה הנרכשת, אחרי שעודף השווי מעבר להון העצמי, יוחס לנכסים מוחשיים ונכסים בלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי של הנרכשת.

לדוגמא: נניח שחברת אפל רכשה חברת הזנק עם הון עצמי של 10 מיליון דולר, תמורת 100 מיליון דולר. כלומר- העודף שמעבר להון העצמי של החברה הנרכשת הוא 90 מיליון דולר. נניח שמצאנו שלחברת ההזנק יש נכס בלתי מוחשי שנקרא מחקר ופיתוח ותהליך בשווי של 40 מיליון דולר (בהמשך נתאר איך מחשבים שווי של נכס כזה). היתרה בסך 50 מיליון דולר תהיה מוניטין (100-10-40=50).

חשוב להבין שבגלל מגבלות חשבונאיות- הנכסים הבלתי מוחשיים שמופיעים בדוחות הכספיים של החברות השונות, זה רק אלו שהם רכשו. אבל לחברות רבות יש נכסים בלתי מוחשיים רבים שהם יצרו בעצמם, מתוך הפעילות השוטפת או המחקרית, או בהשקעות במחקר ופיתוח ושיווק, שאינם מופיעים כנכס בדוחות הכספיים של החברות. זה הפער המרכזי להבדל בין שווי השוק של החברות (שמכיר בקיומם של נכסים אלו) לבין ההון העצמי המופיע בדוחות הכספיים (שלא מכיר ולא יודע למדוד את שווים, ולכן מתעלם מהם כליל).

נדגיש: אם החברה קנתה חברה אחרת, בשווי שמעל להון העצמי של החברה האחרת, אז יופיעו אצלה בדוחות הכספיים הנכסים הבלתי מוחשיים. אבל אם היא פיתחה, השקיעה, והוציאה ויצרה נכסים בלתי מוחשיים פנימיים, שלא באמצעות רכישות- הרי שהנכסים הללו לא יופיעו בדוחות הכספיים.

מוניטין הוא שם גנרי, ולעתים משתמשים בו כדי לתאר במילה אחת את כל טובות ההנאה והיתרונות הגלומים בכל הנכסים הבלתי מוחשיים כולם, שמתקיים ופועלים לטובת פעילות העסק, מבלי להבדיל ביניהם. מוניטין יכול לנבוע משם מותג חזק, קשרי לקוחות טובים, מורל עובדים גבוה, שיטות עבודה, מיקומים גאוגרפיים או בתמונה האסטרטגית של הענף, עם הסכמים מיטיבים במיוחד, יתרונות סינרגטיים או כל גורם אחר המשפר את השווי התאגידי של החברה.

מותג: במהלך השנים, אפל בנתה מותג חזק של איכות ועיצוב שיצרו מעין "רצון טוב" כלפי החברה על ידי לקוחותיה. זהו כוח שיווקי ועסקי משמעותי, אשר מושך לקוחות חדשים ושומר על לקוחות קיימים, ואי אפשר להפריד אותו מהחברה.

מורל עובדים וסינרגיה צוותית: סביבת העבודה החיובית והצוות המתואם היטב במיקרוסופט לדוגמא או בגוגל, שמדורגות בצמרת החברות הנחשקות לעבוד בהן, מביאים למורל עובדים גבוה, שבתורו מגביר את התפוקה ומקטין את תחלופת העובדים, ולא ניתן להפריד אותו מהחברה.

נאמנות לקוחות: לאפל לדוגמא יש בסיס לקוחות נאמן שרוכש את המוצרים שלהם באופן קבוע. נאמנות זו אינה קשורה לנכס ספציפי אלא לחברה ומוצריה באופן כללי, ואף אותה אי אפשר להפריד מהחברה.

קשרי ספקים: מקדונלדס לדוגמא ביססה קשרים אמינים עם ספקי מפתח, והבטיחה שרשרת אספקה עקבית. יחסים אלה אינם ניתנים להעברה בקלות.

אילו נכסים בלתי מוחשיים משפיעים על הפעילות שלך?

ד"ר אלי אלעל הכותב הוא יו"ר ומנכ"ל קבוצת שווי הוגן, מוסמך כמעריך שווי בכיר (ASA) על ידי הלשכה האמריקאית למעריכי שווי.
Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?