עשרת הדיברות להערכות שווי


demo-attachment-69-circle
מאת אלי אלעל, שווי הוגן בע"מ
  1. שם טוב: האם שמו של מעריך השווי מקובל על אחרים כגון משרדי רו"ח, בנקים או בתי משפט?
  2. כשירות: האם מעריך השווי כשיר מקצועית לנושא, עם ניסיון, תארים והסמכות?
  3. אובייקטיביות: האם התקבלה הצהרה בכתב מהמעריך על היעדר ניגוד עניינים ואי תלות?
  4. מתודולוגיה: האם המתודולוגיה הגיונית? האם היא מקובלת על אחרים?
  5. נתונים: האם הנתונים מגיעים ממקורות מידע מהימנים?
  6. חישובים: האם החישובים ברורים? האם הם עקביים עם תוצאות החברה או חברות דומות?
  7. הנחות: האם ההנחות הגיוניות ביחס לחברה? האם מעריך השווי לוקח עליהן אחריות?
  8. גילוי נאות: מהן ההנחות המשפיעות ביותר? איך שינוי של 1% בכל אחת מהן, ישפיע על השווי?
  9. מטרה: מהי מטרת הערכת השווי? מה בדיוק מוערך? האם העבודה תואמת לדרישות המטרה?
  10. הוגנות: האם הערכת השווי רגישה דיה כדי לבצע בדיקת הוגנות להערכת השווי?
רו"ח אלי אלעל הכותב הוא יו"ר ומנכ"ל קבוצת שווי הוגן, מוסמך כמעריך שווי בכיר (ASA) על ידי הלשכה האמריקאית למעריכי שווי.
Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?