שיטות לאמידת נכסים בלתי מוחשיים


demo-attachment-69-circle
מאת ד"ר אלי אלעל, ASA

ישנן מספר שיטות לאמידת שווי נכסים בלתי מוחשיים. השיטות הנפוצות ביותר הן שיטת העלות, שיטת השוק ושיטת ההכנסה, וכן מספר תתי שיטות המבצעות התאמות מסוימות למאפייני הנכסים הבלתי מוחשיים המוערכים.

שיטת העלות לוקחת בחשבון את העלות הנצברה לשם בניית הנכס מאפס. לדוגמא, במקרה של אמידת שווי של מותג, נביא בחשבון בשיטת העלות את עלויות יצירת שם המותג, עלויות השיווק והוצאות הפרסום שהוצאו לאורך השנים ליצירת המותג. קוקה קולה, למשל, היא אחד המותגים המוכרים בעולם. אם נשתמש בשיטת העלות, נוכל לנסות לאמוד את כל ההשקעה שנעשתה בשיווק ובפרסום מאז הקמתה של קוקה קולה ועד היום. עם זאת, שיטה זו אינה לוקחת בחשבון את התוצרים הכלכליים העתידיים הצפויים לנבוע מנאמנות הלקוחות העצומה וההכרה הגלובלית לה זכה המותג, ולכן שיטות אחרות עשויות לספק שווי מדויק יותר.

אלי אלעל - שווי הוגן
ד"ר אלי אלעל הכותב הוא יו"ר ומנכ"ל קבוצת שווי הוגן, מוסמך כמעריך שווי בכיר (ASA) על ידי הלשכה האמריקאית למעריכי שווי.
Shopping Basket

הרשמה לאתר

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמת?